Home Lem & Co.2023-12-26T11:29:23+00:00

Ik heb Jennifer mogen ontmoeten en ervaren in haar rol als Gesprekscoach en trainer voor ‘nieuwe dienstverlening’ bij UWV.  Ik heb haar werkwijze ervaren als zeer praktisch en handvatten biedend voor de dagelijkse praktijk. Zij weet op een snelle manier een sfeer van veiligheid te creëren waar binnen ruimte is feedback te geven en te ontvangen.

Jennifer bezit een scherp observatievermogen en treedt een ieder open-minded tegemoet. Met humor en nuchterheid is het zeer plezierig met haar samenwerken. Bedankt voor de trainingen en feedback!

Ina Klevering, UWV Groningen
Ik ben zeer te spreken over de creatieve sessie. De locatie was ideaal en ook de aanpak en het programma waren uitstekend voorbereid.
We gaan met de ideeën echt aan de slag, een aantal concrete ideeën is inmiddels ingezet en hebben resultaat.
Erik Thijsen, BAM

We hebben samen met Jennifer een traject opgezet om bewustwording te realiseren van de aanwezige cultuur op de afdeling.

Op een vasthoudende wijze helpt Jennifer je te komen tot de kern van de opdracht. Door haar kennis van (cultuur)veranderingen en door haar netwerk weet ze de juiste middelen en mensen in te zetten.

Samenwerken met Jennifer is samenwerken met een professional.

Roelof Woudstra, De Nederlandsche Bank
Ik heb Jennifer leren kennen als iemand die met veel humor en zelfrelativering kijkt naar de wereld om haar heen. Ze heeft een creatieve geest die vanuit een degelijke structuur vorm kan geven aan een programma en daarbij gericht is op het behalen van het afgesproken resultaat.
De laatste jaren gaat haar verlangen steeds meer uit naar het kunnen bijdragen aan een wezenlijke verandering binnen organisaties. Jennifer is in staat door haar zienswijze en door wie zij is mensen te verbinden en mee te nemen in deze verandering.
Franca Pisanu, Aequor
Het programma was mooi in balans.

We hebben de boodschap die ik wil uitdragen samen met de collega’s goed over kunnen brengen en spelenderwijs besproken.

Daarnaast hebben we concrete oplossingsrichtingen waar we direct mee aan de slag gaan. Jennifer begeleidde de voorbereiding en een deel van het programma uitstekend.

Jennifer is in staat de essentie van wat ik wil overbrengen te vertalen in een programma dat goed aansluit bij de behoefte van de deelnemers.

Marianne van Leeuwen - van de Pluijm, Groene Hart Ziekenhuis
Jennifer is een bevlogen en inhoudelijk onderlegde vakvrouw. Zij weet altijd de juiste vragen te stellen om zo het probleem / de uitdaging boven water te krijgen om vervolgens met een passende (en vaak out of the box) oplossingsrichting te komen.
Hester Nagel, Rever

Brainstorm 2.0 BAM

Onlangs organiseerden wij een brainstorm bij de BAM. De sales afdeling van dit bouw- en vastgoed concern wilde hun creatieve potentieel verbeteren en concrete verbeteringen te realiseren in het aanbestedingsproces.

ABN AMRO

Voortgangsgesprekken voor leidinggevenden

“Wij weten heel goed wat, maar vinden het lastig hóe we het moeten doen. Deze aanpak biedt concrete handvatten.”

Meiconferentie Opella
Gastvrijheid betekent dat je je gast voelt en mens.
“Ik ben zeer geinspireerd om hier binnen mijn team verder mee te gaan.”

Afscheidsbijeenkomst 60-plussers

Mijn wens als klant om de vertrekkende collega’s te eren en tevens oog te hebben voor de achterblijvende collega’s, is daarmee geheel in vervulling gegaan.

“Wat een fantastisch afscheid hebben we gisteren beleefd, heel zorgvuldig , integer en met zoveel aandacht voor de vertrekkende 60+ ers”

De Nederlandsche Bank

Cultuur Bewustwordingstraject

“Dit is voor de afdeling een uitstekend startpunt om de cultuurverandering vorm te geven.”

Groene Hart Ziekenhuis

Werken aan een excellente organisatie

“Zij is in staat de essentie van wat ik wil overbrengen te vertalen in een programma”

Verdieping & Verbreding

gedrag – leren – leiderschap – besluitvorming – teams

Intervisie: Hoe dat kan werken?

“Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij collega’s een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie.”

Brainstormen werkt niet!

Brainstormen werkt niet! Hoe we wél creatief kunnen zijn De afgelopen jaren zijn er verschillende publicaties verschenen die vragen stelden bij de effectiviteit

Go to Top