Loading...

Blended Learning Design is een vak dat de laatste jaren sterk in ontwikkeling is en waarbij er goed gekeken wordt naar de ‘Return On Investment’ van de bijeenkomst.

Wij helpen de inhoud en doelstelling te vertalen naar een concreet programma. Een programma waarbij de effectiviteit voorop staat.

Meiconferentie Opella

Gastvrijheid betekent dat je je gast voelt en mens.

“Ik ben zeer geïnspireerd om hier binnen mijn team verder mee te gaan.”

Read More

Afscheidsbijeenkomst 60 plussers
Aequor
Mijn wens als klant om de vertrekkende collega’s te eren en tevens oog te hebben voor de achterblijvende collega’s, is daarmee geheel in vervulling gegaan.

“Wat een fantastisch afscheid hebben we gisteren beleefd, heel zorgvuldig , integer en met zoveel aandacht voor de vertrekkende 60+ ers”

Read More

Cultuur Bewustwordingstraject

De Nederlandsche Bank

“Dit is voor de afdeling een uitstekend startpunt om de cultuurverandering vorm te geven.”

Read More

Teamdag Groene Hart Ziekenhuis

Werken aan een excellente organisatie

“Zij is in staat de essentie van wat ik wil overbrengen te vertalen in een programma.”

Read More

Verdieping & Verbreding

gedrag – leren – leiderschap – besluitvorming – teams

Intervisie: Hoe dat kan werken?

“Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij collega’s een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie.”

Brainstormen werkt niet!

Brainstormen werkt niet! Hoe we wél creatief kunnen zijn De afgelopen jaren zijn er verschillende publicaties verschenen die vragen stelden bij de effectiviteit