Project Opdracht

Buurtbijeenkomsten realisatie Hotel Holland Muiderpoort

Onder de naam ‘Hotel Holland Muiderpoort’ heeft het Lloyd Hotel plannen ontwikkeld om van het monumentale Muiderpoortstation een levendig, aangenaam en (eco)vriendelijk centrum te maken, waar de buurt, toeristen en stadsbewoners elkaar ontmoeten. De Amsterdamse ondernemers Otto Nan en Suzanne Oxenaar hebben samen met VMX Architecten en Lem & Co. buurtbijeenkomsten georganiseerd om met de buurtbewoners in gesprek te gaan over de plannen.

Bijeenkomst

Buurtbewoners en andere geïnteresseerden werden uitgenodigd de buurtbijeenkomsten bij te wonen door berichten te plaatsen in het Parool en via ruim 3000 flyers die huis-aan-huis verspreid werden. Tijdens de eerste bijeenkomst op september 2015 zijn de eerste plannen voor het te realiseren hotel en het Oostpoortplein gepresenteerd. Via een vragenlijst konden buurtbewoners hun mening en zorgen kenbaar maken. Na de presentatie was er gelegenheid voor de aanwezigen vragen stellen, waarbij Jennifer zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid gaf hun reactie te geven.

“Ondernemers die vooraf met de buurt in gesprek gaan over een project, dat maak je maar zelden mee”

Reacties

“Jennifer is in staat verschillende partijen met elkaar in gesprek te brengen. Soms liggen belangen en emoties in de weg van een goede communicatie. Jennifer regisseert op een lichte en toch stevige manier het gesprek zodat beide partijen gehoord worden en elkaar beter verstaan”