Project Opdracht

Cultuurbewustwordings traject | De Nederlandsche Bank

Bewustwording van de heersende cultuur bij de medewerkers en inzicht in hun eigen vermogen en invloed om deze cultuur in stand te houden en/of te veranderen.
De focus ligt op openheid, aanspreken op gedrag en houding en het naleven van protocollen/procedures.
Medewerkers worden als het ware in de ‘startpositie’ gebracht om concreet mee te denken aan en te participeren in het vormgeven van het nieuwe gedrag/werkwijze en dus mee te bouwen aan de nieuwe cultuur.

Aanpak

Om er voor te zorgen dat de bereidwilligheid van de medewerkers wordt vergroot zorgen we ervoor dat de sessies (interventies) laagdrempelig en leuk zijn. Het programma is opgebouwd van ‘buiten naar binnen’:

1. De eerste sessie is kaderstellend en kan op redelijk veilige afstand worden gevolgd. Het gaat over de cultuur, nog niet zozeer over het team of over jezelf.
2. De tweede sessie ligt de focus op teamwork. Hoe werken we samen en wat is mijn rol hierin?
3. De derde sessie zoomt in op de persoonlijke invloed die de individuele medewerker heeft op het proces.
Het traject werkt ook op deze manier van buiten naar binnen; Eerst de omgeving, dan het team en dan dichterbij de persoon. Zo wennen medewerkers langzaam wennen aan het feit dat zij zelf onderdeel zijn van de cultuur.

Op een vasthoudende wijze helpt Jennifer je te komen tot de kern van de opdracht. Door haar kennis van (cultuur)veranderingen en door haar netwerk weet ze de juiste middelen en mensen in te zetten.

Programma

Prikkelen, lachen en doen: met verschillende interventies creëren we een gezamenlijke realiteit – veelal in spelvorm – waardoor we makkelijker met medewerkers kunnen praten over hun gedrag en neigingen, die ze binnen de spelsetting onwillekeurig, maar veilig laten zien. De parallel met de realiteit is eenvoudig te leggen en voor iedereen begrijpelijk en acceptabel. Zo openen we op natuurlijke wijze het gesprek over hoe we nu met elkaar omgaan, om zouden willen gaan en om moeten gaan.

Shakers

Om ervoor te zorgen dat het effect van de sessies zich doorzet ná de sessie en om te voorkomen dat deze sessies puur als een ‘leuke middag’ worden gezien zetten wij tussen de sessie onze ‘shakers’ in. Deze shakers houden medewerkers dichter betrokken bij het ingeslagen traject en zorgen voor een lang nagloei-effect van de voorgaande sessie. Daarnaast prikkelen ze de nieuwsgierigheid en zetten ze de deur open naar de komende sessie.

Lees meer over Shakers

Reactie opdrachtgever

Samen met Jennifer hebben we een traject opgezet om bewustwording te realiseren van de aanwezige cultuur op de afdeling. Op een vasthoudende wijze helpt Jennifer je te komen tot de kern van de opdracht. Door haar kennis van (cultuur)veranderingen en door haar netwerk weet ze de juiste middelen en mensen in te zetten.
De bewustwording is gerealiseerd door te beginnen met “DIT Speelt“; voor de hele afdeling zichtbaar maken hoe wij met elkaar om gaan. Vervolgens met “Bruggen bouwen” in groepen samenwerken en communiceren en ervaren hoe belangrijk dit is. De laatste stap was “Strategische communicatie”, hierbij werd duidelijk hoe o.a. besluitvorming werkt en elkaar aanspreken onder druk. Dit driestappenplan heeft goed gewerkt.

Tussen de drie stappen werden de collega’s d.m.v. Shakers individueel gevraagd naar hun mening over stellingen. De uitkomsten werden weer gebruikt als input voor volgende stap. Hierdoor bleef iedereen tussen de sessies aangehaakt. Dit is voor de afdeling een uitstekend startpunt om de cultuurverandering vorm te geven.
Samenwerken met Jennifer is samenwerken met een professional.“

Roelof Woudstra – Sectiehoofd PO – De Nederlandsche Bank

Iets voor jullie?
Bel of mail gerust.