Loading...
Directing the dynamics2023-12-26T11:48:03+00:00

Een verbeter proces heeft soms snelheid nodig, of daadkracht, en op andere momenten rust of contemplatie.

Soms zijn argumenten nodig, soms emotionele impact om betrokkenheid te vergroten.


Het regisseren van zo’n proces is onze expertise, weten op welk moment en

op welke wijze je wie of wat je in stelling brengt of juist beter achterwege laten.

Medewerkers zijn het goud van uw organisatie. Zij maken het verschil. Wij richten ons op de ontwikkeling van de medewerkers zodat ze:

  • meer verantwoordelijkheid (durven) nemen
  • betere beslissers worden
  • plezier hebben in samenwerken
  • ambassadeur zijn/worden voor uw organisatie

Medewerkers kunnen alleen hun invloed vergroten, meer ruimte innemen en ambassadeur worden voor de organisatie als zij hierin gesteund en aangemoedigd worden door de directie en het management.

Dit vereist soms een andere aanpak van het management en soms zelfs een volledige cultuuromslag. Commitment van de directie is een voorwaarde als je werkelijk de dienstverlening (intern/extern) wilt optillen naar een volgend niveau. Waarom?

Omdat:

  • mensen het beste presteren als ze gelukkig zijn
  • mensen gelukkiger zijn als ze meer invloed hebben op hun leven en dus ook op hun werk
  • gelukkigere mensen leukere collega’s zijn en elkaar motiveren tot betere prestaties
  • elke klant, intern of extern, een loyale klant wordt als zijn ervaring met de organisatie boven verwachting is

Ik bied helderheid over wat er speelt bij directie, team of organisatie.

Door samen met teams of MT’s te onderzoeken wat het beeld is van de werkelijkheid en deze even ‘vast te zetten’, zijn teams altijd eigenaar van hun eigen ontwikkeling. De gezamenlijke helderheid biedt ruimte voor het ontspannen van de onderlinge relaties en ruimte voor verbinding. De groep is dan in staat oplossingsrichtingen voor de toekomst te creëren en dit geeft voeding en energie aan de wens om zinvolle bijdragen te leveren aan het doel, team en de organisatie.

Ik doe dit op een lichte, directe en zorgvuldige manier en (bijna altijd) waardevrij.

Verdieping & Verbreding

gedrag – leren – leiderschap – besluitvorming – teams

Intervisie: Hoe dat kan werken?

“Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij collega’s een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie.”

Brainstormen werkt niet!

Brainstormen werkt niet! Hoe we wél creatief kunnen zijn De afgelopen jaren zijn er verschillende publicaties verschenen die vragen stelden bij de effectiviteit

Go to Top