Project Opdracht

Groene Hart Ziekenhuis | Denken in mogelijkheden

Vanuit de voortdurende wens te werken aan een excellente organisatie was de opdracht een programma te ontwikkelen voor twee teams van de ondersteunende diensten. De belangrijkste opdracht was om het initiatief en eigenaarschap van de teamleden te vergroten bij het constateren van defecten of onvolkomenheden in het ziekenhuis. Hoe kunnen we nog beter onze ogen en oren gebruiken, hoe overwinnen we mogelijke drempels en wat zijn de mogelijke oplossingen?

“Denken in mogelijkheden”

Programma

Tijdens een goede voorbereiding van het programma met een aantal van de teamleden hebben we samen het programma bedacht en georganiseerd. Vooraf hebben de deelnemers velen foto’s gemaakt van voorbeelden van defecten aan het gebouw e.d. die exemplarisch of opvallend zijn. Deze foto’s vormen de basis voor verschillende werkvormen die volgden op de teamdag bij De Boerinn.

Om in de thematiek te blijven heeft een specialist van Staatsbosbeheer deelnemers uitgedaagd anders te kijken naar de natuur en dit vast te leggen op beeld. De mooiste foto’s zijn uiteindelijk gekozen en hangen in het Groene Hart Ziekenhuis.

Een gezellige barbecue op het terras met uitzicht op het Nederlandse landschap vormde de afsluiting van een geslaagde dag.

We hebben de boodschap die ik wil uitdragen samen met de collega’s goed over kunnen brengen en spelenderwijs besproken. Daarnaast hebben we concrete oplossingsrichtingen waar we direct mee aan de slag gaan.

Resultaat

Samen bepaald wanneer wat belangrijk en urgent is. Besproken wie wanneer verantwoordelijkheid neemt en hoe dit gecommuniceerd wordt. Ook als het niet duidelijk is wie er verantwoordelijk is. De tijd nemen om met elkaar even stil te staan bij de samenwerking, waar vaak geen tijd voor is. Bewustwording van eigen waarneming en wijze van kijken.
Een gezellige dag bovendien waarop je elkaar weer eens op een andere manier leert kennen.

Reactie opdrachtgever

‘Het programma was mooi in balans. We hebben de boodschap die ik wil uitdragen samen met de collega’s goed over kunnen brengen en spelenderwijs besproken. Daarnaast hebben we concrete oplossingsrichtingen waar we direct mee aan de slag gaan. Wat ik erg waardevol vond, is dat de leden van de voorbereidingsgroep ook tijdens de middag een rol hadden in het begeleiden van de groepen. Dat was voor sommigen van hen een nieuwe ervaring. Influate begeleidde de voorbereiding en een deel van het programma uitstekend. Wij hebben een klik, Jennifer Lem weet hoe de organisatie in elkaar zit en wat wij proberen te bereiken met elkaar. Daarnaast is zij in staat de essentie van wat ik wil overbrengen te vertalen in een programma dat goed aansluit bij de behoefte van de deelnemers.’

Iets voor jullie?
Neem gerust contact op!