Over Lem & Co.

Lem & Co. is het bedrijf van Jennifer Lem. Met Lem & Co werk ik zonder uitzondering in co-creatie met jou als opdrachtgever en met de mensen binnen en rondom het vraagstuk. Samenwerken om directies, organisaties en teams helpen inzicht te krijgen en waar nodig te verbeteren, zodat betrokkenen zich beter voelen in het werk en zichzelf en de organisatie verder kunnen ontwikkelen. Lem & Co. werkt daarom nooit alleen, maar altijd samen met jou, de opdrachtgever, het team of de afdeling en een groot netwerk van senior collega’s.

LEM & Co. kan alleen excelleren samen met compagnons: opdrachtgevers, teams, directies en de professionals van Lem & Co.

Lem & Co. is opgericht door Jennifer Lem in september 2013. “De rode draad in mijn werk, zolang ik mij kan herinneren, is het verbinden van mensen of groepen mensen. Wat ik ook doe, ik bevind me vaak in een situatie waarin ik bemiddel tussen wat de ene partij wil en de andere partij moet doen of vice versa. Door deze ervaring ben ik in staat een concrete vertaling te maken van een abstract verlangen en kan ik inzichtelijk maken wat er nodig is om deze verlangens werkelijkheid te maken. Een gezamenlijke analyse, de opgave als heldere leidraad en open communicatie spelen hierin een centrale rol”.

Achtergrond

Ik ben afgestudeerd in de richting Training & Opleiding en heb vervolgens als trainer/adviseur gewerkt bij Bureau Stempels en Kramer. Na ruim vier jaar trainingen ontwikkelen en geven en voor politie- en FIOD rechercheurs (communicatie- & verhoortechnieken) ben ik gaan werken voor More Balls Than Most. Eerst als trainer en accountmanager, later als managing director en facilitator. Jongleertrainingen geven, teambuildingsprogramma’s ontwikkelen, verandertrajecten opzetten en begeleiden voor grote organisaties, het leiden van een team projectleiders en van een groep zelfstandige artiesten, is slechts een deel van de werkzaamheden tijdens die enerverende 14 jaren. De behoefte aan het bestendigen en uitvoeren van mijn eigen gedachtengoed resulteerde in het oprichten mijn eigen bedrijf. Met collega specialisten houden wij ons bezig met het begeleiden van directies en teams en het (co-) in ontwikkeltrajecten. Teams of groepen die hun tijd beter of effectiever willen besteden of waar het schuurt en men hulp wil bij het verminderen van die schuring en ten slotte helpen we in ruimte krijgen in conflictsituaties.

Portretfoto’s van Jennifer zijn gemaakt door Michael Potts

Contact

Lem & Co.
Noordwijk

06 – 39 43 24 23
jennifer@lem-co.nl