Ik bied helderheid over wat er speelt bij directie, team of organisatie.

Deze helderheid biedt oplossingsrichtingen voor de toekomst en geeft voeding en energie aan de wens om zinvolle bijdragen te leveren aan het doel, team en de organisatie.

Ik doe dit op een lichte, directe en speelse manier en (bijna altijd) waardevrij.

Brainstorm 2.0 bij BAM

De sales afdeling wilde hun creatieve potentieel verbeteren en concrete verbeteringen realiseren in het aanbestedingsproces.

Lees meer

Wat uit het hart van Aequor

moet blijven bestaan?

Op 1-8-2015 droeg Aequor de wettelijke taken over aan SBB. Jennifer heeft vorm gegeven aan het proces van afscheid nemen en aan het toewerken naar een nieuw begin.

Lees meer

Cultuur Bewustwordingstraject

De Nederlandsche Bank

“Dit is voor de afdeling een uitstekend startpunt om de cultuurverandering vorm te geven.”

Lees meer

Teamdag Groene Hart Ziekenhuis

Werken aan een excellente organisatie

“Zij is in staat de essentie van wat ik wil overbrengen te vertalen in een programma.”

Lees meer

Buurtbijeenkomsten
Hotel Holland Muiderpoort

Lloyd Hotel
& Culturele Ambassade

“Ondernemers die vooraf met de buurt in gesprek gaan, dat maak je maar zelden mee”

Lees meer