Project Opdracht

ABN AMRO | Voortgangsgesprekken

Uit een cultuurscan is gebleken dat op een aantal punten nog onvoldoende wordt gescoord. Doel van de inzet is leidinggevenden meer concrete handvatten te geven als het gaat om elementen uit voortgangsgesprekken. Met name aanspreken op gedrag en het zgn.’slecht nieuws-gesprek’ blijven lastige onderdelen. De halfjaarlijkse leidinggevende bijeenkomst wordt benut om dit onderwerp te bespreken en te oefenen. De weken erna worden de inzichten geborgd.

Programma

De ruim 200 leidinggevenden worden verdeeld over 6 kleine groepen om met DIT Speelt inzicht te krijgen in het effect van hun huidige aanpak. Er wordt veel gelachen om herkenbaar gedrag en zodoende ontstaat een gesprek en discussie over hoe men het wél zou willen doen. Daarnaast inventariseren we welke stappen je nog zou moeten maken om tot het gewenste resultaat te komen.

“Wij weten heel goed wat, maar vinden het lastig hóe we het moeten doen. Deze aanpak biedt concrete handvatten.”

Borgen van het resultaat

Om de inzichten te borgen en een vervolg te geven hebben we de scènes gefilmd en op gezette tijden na de bijeenkomst via Shakers naar de deelnemers gestuurd met prikkelende vragen. Hierdoor versterkte we het nagloei-effect van de bijeenkomst en werd er geinventariseerd (en ook vastgelegd) wat de noodzakelijke vervolgstappen moesten zijn.