De efficiënte bedrijfsvoering, Lean en procesbeheersing zijn trends die een (logisch?) gevolg zijn van de stress in het economisch landschap. De inhoud van het werk, de cijfers en feiten ofwel de ‘harde’ kant van bedrijfsvoering voeren de boventoon. De menselijke kant, motivatie & verbinding met het werk worden als secundair beschouwd of soft en nu geen prioriteit.
Als rapporten en onderzoeken jouw gelijk bewijzen en je de macht geven, betekent dit niet automatisch dat je hiermee bijdraagt aan een effectieve oplossing voor de toekomst.
Je hebt namelijk de mens, de ander hierbij nodig.

Feiten vs Relatie

Dit betekent dat je niet alleen op de inhoud een gemeenschappelijk belang moet hebben (of creëren) maar ook of vooral op de relatie.
Denk aan een docent die gelijk kan hebben op de inhoud (hij weet immers meer dan de leerling), maar deze pas kan overdragen als beide partijen het nut inzien en misschien zelfs plezier beleven aan de kennisoverdracht.
Of een politieagent die de wettelijke macht heeft, maar de burger meestal tot ander gedrag kan verleiden, zonder deze macht in te zetten. Omdat de burger en de agent beiden het belang delen van een veilige omgeving.
Een leidinggevende die meer macht heeft is niet vanzelfsprekend de persoon die een ander met een lagere positie in beweging kan brengen. Daarvoor zijn beide partijen nodig. Toch zie je dat de persoon met meer macht vaak in de verleiding komt om deze te gebruiken:

• Het spijt me, maar dat zijn de regels/afspraken
• Uiteindelijk bepaal ik, ik ben eindverantwoordelijk
• Als je niet doet wat ik wil, zijn er consequenties

Als jij zelf degene bent met de meeste macht en/of de persoon die het gelijk aan zijn/haar kant heeft, is het verstandig te toetsen of je ook zónder macht je doel zou kunnen bereiken.

Hoe doe je dat?
Een van de manieren is eigenlijk heel eenvoudig; Vragen stellen en daarna oprecht luisteren.“Hoe kunnen we dit samen gaan oplossen?“

Wat doe jij met jouw macht?

Het lijkt een open deur, juist omdat je dit antwoord al goed kent. Hoe komt het dan toch dat het zo lastig is in de dagelijkse praktijk te brengen?
Het antwoord ligt hem juist in de vraag boven dit artikel. Wat doe jij met jouw macht? Als je bereid bent deze macht te gebruiken om anderen de juiste vragen te stellen, te luisteren naar de antwoorden die je krijgt en je macht te gebruiken om met deze informatie iets (wezenlijks) te doen, dan gebruik je de macht zoals die bedoeld is; om anderen en de organisatie verder te helpen.
Hoe kan je ervoor zorgen dat dit inzicht ook gevoeld wordt bij de personen met macht? Hoe kan je een (blijvend) bewustzijn over het verschil tussen macht en invloed in de organisatie brengen? Het zit hem vaak in het doen, uitproberen, de discussie af en toe over het onderwerp op gang brengen en weer opnieuw doen. Zodat diegene met én zonder het gelijk en de macht, elkaar op een positieve, constructieve manier blijven beïnvloeden en betrekken in werk, verandering en ontwikkeling.

De efficiënte bedrijfsvoering, Lean en procesbeheersing zijn trends die een (logisch?) gevolg zijn van de stress in het economisch landschap. De inhoud van het werk, de cijfers en feiten ofwel de ‘harde’ kant van bedrijfsvoering voeren de boventoon. De menselijke kant, motivatie & verbinding met het werk worden als secundair beschouwd of soft en nu geen prioriteit.
Als rapporten en onderzoeken jouw gelijk bewijzen en je de macht geven, betekent dit niet automatisch dat je hiermee bijdraagt aan een effectieve oplossing voor de toekomst.
Je hebt namelijk de mens, de ander hierbij nodig.